Bạn có thể liên hệ với mình qua telegram để trao đổi dễ dàng hơn nhé
Telegram: @kroosio